Kodeks

OilSpec International i njegovi zaposlenici djeluju u skladu sa Kodeksom poslovnog ponašanja OilSpec Internationala koji određuje opći okvir ponašanja svih sudionika u poslovnom procesu s ciljem dostizanja visokog poslovnog morala i osobnog integriteta koji osiguravaju kredibilitet i ugled Društva.

Svrha Kodeksa je uputiti zaposlenike i partnere društva u način ponašanja prikladan radnom okruženju i sukladan moralnim i profesionalnim normama te opće prihvaćenim vrijednostima.