Kontrola kvalitete i kvantitete nafte i tekućih naftnih goriva

KONTROLA KOLIČINE NAFTE I TEKUĆIH NAFTNIH PROIZVODA

Nafta i tekuća naftna goriva dopremaju se na skladišta brodovima, auto i željezničkim cisternama te se ovisno o vrsti dopreme, vrše kvantitativna i kvalitativna mjerenja.

Kako se u zakonskoj regulativi utvrđivanje količina na zalihi određuje mjesečnim obračunom, inventurom i ostalim sličnim pojmovima, bitno je znati i opisati da „Mjerenje energenata“ može izvršavati samo kompetentno i za to osposobljeno i neovisno inspekcijsko osoblje. Kompleksnost samog mjerenja i obračuna količina nafte i tekućih naftnih goriva je jedan od osnovnih parametara koji utječu na rad bilo kojeg energetskog subjekta koji se bavi bilo transportom, skladištenjem ili trgovinom nafte i naftnih derivata.

Neovisni inspektori imaju ulogu da nepristrano i točno provedu kontrolu količine i kvalitete robe.  Utvrđivanjem svih potrebnih parametara koji utječu na obračun količine kontrolirane vrste robe, nepristrano i točno utvrđuju količinu i kvalitetu robe za treću stranu, a s krajnjim ciljem prikaza kretanja trošarinskih proizvoda na ulazu, izlazu sa skladišta, kao i prikaza količina u zalihi.

U prometu trošarinskih proizvoda količine se utvrđuju u:

 - skladišnim spremnicima različitih oblika bez tlaka,

- skladišnim spremnicima pod tlakom (UNP),

- na uređajima za mjerenje protoka, obujma i mase,

- pomorskim i riječnim plovilima,

- transportnim sredstvima (auto i vagon cisterne),

- cjevovodima i produktovodima.

Uzorkovanje je vrlo zahtjevan postupak o kojemu ovisi točna deklaracija i konačni obračun količine robe. Uzorkovanje se može definirati kao: „Mali dio uzet iz ukupne količine robe koji daje informaciju i sliku o kvaliteti cjelokupne količine robe“.

Obračun točne količine robe temelji se, osim na samome mjerenju i na podatku o vrsti i kvaliteti uzorka, tj. na kvalitetno i stručno provedenom uzorkovanju.

Automatski mjerni sustav razine tekućine je računalni sustav koji se koristi kako bi se utvrdio ukupni bruto obujam u spremniku bez utjecaja vanjskih faktora na stvarnu količinu (temperatura robe i okoline, gustoća mjerene robe i istisnina plivajućeg krova, a kod spremnika pod tlakom i zasićenost plinske faze). Točnim utvrđivanjem količina na referentnoj temperaturi kod svakog prijema, otpreme ili dreniranja iz spremnika (ispuštanje vode i sedimenata) te uz obavezne mjesečne inventure i mjerenja, utvrđuje se ukupni i stvarni promet trošarinskih proizvoda.

Vlasnici robe i unajmljeni skladištari koji primaju, čuvaju i isporučuju robu, temeljem uočene dosadašnje prakse, ukoliko ne primjenjuju sve potrebne norme i standarde, nisu u mogućnosti prikazati stvarna i točna činjenična stanja o količinama i kvaliteti robe u prometu, bez angažmana osposobljenih i stručnih djelatnika. Opremljeni smo svim potrebnim atestiranim i ovjerenim mjerilima za točno utvrđivanje svih potrebnih parametara i postupamo isključivo po zahtjevima prihvaćenih standarda i njihovih normi. Naši osposobljeni i stručni djelatnici kontinuirano se usklađuju sa svim novim normativnim zahtjevima da brzo, stručno i efikasno ispunimo sve zahtjeve naših naručitelja.

Ukoliko imate problem, te želite promet na skladištu ili vašem sustavu staviti pod puni nadzor, javite nam se s povjerenjem. Sukladno našem profesionalnom iskustvu, spremni smo vam ponuditi stručne savjete pri ugovaranju i nadzoru nad proizvodnjom, prijevozom i osiguranjem ove specifične vrste robe, te uslugu supervizora pri složenim operacijama utovara i istovara.


kontrola goriva

KONTROLA KVALITETE NAFTE I TEKUĆIH NAFTNIH PROIZVODA

Pod pojmom kvaliteta robe, podrazumijeva se skup svih osobina koje imaju bitan utjecaj na uporabnu vrijednost robe. Kontrola kvalitete robe i tereta ima svoje uporište u sustavu vodećih međunarodnih organizacija za standarde kao što su ISO (International Organization for Standarsation) ili ASTM (American Society for Testing and Materials). U njima su određene tehničke specifikacije i drugi kriteriji koji se trebaju koristiti kao pravila, upute ili definicije određenih svojstava, značajki i obilježja, s ciljem da proizvod odgovara svojoj namjeni. Redovitim nadzorom nad kvalitetom robe u sustavu prometa robom, održavamo sustav kvalitete i garantiramo poštivanje normi propisanih od strane državnih tijela. Inspekciju vršimo neovisno, nepristrano i odgovorno.
Profesionalnom suradnjom sa laboratorijima na nacionalnom i internacionalnom nivou, koja je jedan od temelja inspekcije, OilSpec International je u mogućnosti osigurati pouzdane i provjerene rezultate koji su dodana vrijednost inspekcije temeljene na kvaliteti proizvoda.

Opremljeni smo svim potrebnim atestiranim i ovjerenim mjerilima za točno utvrđivanje svih potrebnih parametara i postupamo isključivo po zahtjevima prihvaćenih standarda i njihovih normi. Naši osposobljeni i stručni djelatnici kontinuirano se usklađuju sa svim novim normativnim zahtjevima da brzo, stručno i efikasno ispunimo sve zahtjeve naših naručitelja.

Ukoliko imate problem, te  želite promet na skladištu ili vašem sustavu staviti pod puni nadzor,   javite nam se s povjerenjem. Sukladno našem profesionalnom iskustvu, spremni smo vam ponuditi  stručne savjete pri ugovaranju i nadzoru nad proizvodnjom, prijevozom i osiguranjem ove specifične vrste robe, te uslugu  supervizora pri složenim operacijama utovara i istovara.