Nadzor ukapljenog prirodnog plina

U prosincu 2020.g. na LNG Terminalu u Omišlju, radili smo inspekciju i prvi prihvat  ukapljenog naftnog plina. Osim navedene zahtjevne inspekcije sa LNG terminala smo izvršili nadzor i inspekciju prve otpreme-izvoza ukapljenog naftnog plina brodom.