Sektor nadzora nafte i tekućih naftnih goriva i biogoriva

Oilspec posjeduje koncesije u svim glavnim lukama u Republici Hrvatskoj, te pruža usluge kontrole kvalitete i količine sirove nafte i derivata na terminalima JANAF Omišalj, Terminal Gaženica Zadar, Luka Ploče i kopneni terminal JANAF Zagreb – Žitnjak.

Djelatnici Oilspeca prisutni su na terminalima 24 sata dnevno, 7svih dana u tjednu, 365 dana u godini.

Inspekcije i uzorkovanja provode se na suhozemnim i brodskim spremnicima, cjevovodima, autocisternama, željezničkim cisternama i komercijalnim istakačima goriva u skladu s međunarodnim normama i domaćim propisima. Uslugu pružamo akreditiranim inspekcijskim postupcima, te također i akreditiranim inspekcijskim osobljem.

Inspektori OilSpeca su međunarodno priznati i akreditirani od strane TIC Council. TIC Council je međunarodno udruženje koje predstavlja neovisna društva za testiranje, inspekciju i certificiranje.

U slučaju nadzora količine i kvalitete tekućeg naftnog goriva, pri okončanju inspekcijskog postupka, temeljem Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN 131/21), izdajemo Nalaz sukladnosti kojim se deklarira kvaliteta i količina kontroliranog goriva.