Politika kvalitete

Kvaliteta nastaje, provodi se i kontrolira svaki dan na svakome radnome mjestu, što je jedino moguće postići planiranjem i razradom ciljeva.

OilSpec International je implementirao norme ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018 u svakodnevno poslovanje. Navedene međunarodno priznate norme primjenjuju se u našem radu kao temelj na kojemu smo izgradili sustav koji će osigurati zadovoljstvo kupaca i unaprjeđenje svih procesa.

Sustav ISO 9001, kao sustav upravljanja kvalitetom, postao je imperativ u današnjoj industriji. Osim što pruža garanciju da su svi procesi odnosno naša usluga realizirani prema zahtjevima na sustav upravljanja kvalitetom definiranim u normi ISO 9001, neovisno o vrsti usluge, sustav upravljanja kvalitetom donosi i daleko značajnije prednosti. Te prednosti se najviše ocrtavaju u povećanju zadovoljstva zaposlenika i smanjenju fluktuacije zaposlenika, smanjenju broja nesukladnosti, uštedi vremena pa samim time i smanjenju troškova, potpunom usklađivanju sa zakonskim zahtjevima i obvezama.

Implementacijom norme ISO 45001, identificiramo opasnosti i procijenjujemo rizike za zdravlje i sigurnost na radu koji se odnose na sve naše aktivnosti i usluge. Zdravlje i sigurnost i dalje su ključno pitanje za sve koji su danas u poslovanju, a provedba dobre zdravstvene i sigurnosne politike od vitalnog je značaja za bez obzira na veličinu tvrke. Primjenom norme ISO 45001 smanjujemo rizik od ozljeda ili obolijevanja zaposlenika, smanjujemo broj nezgoda, ozljeda i dana bolovanja ali isto tako stvaramo povjerenje u društvu.

OilSpec International njeguje sustav koji kontinuirano implementira i održava kvalitetu u svojim djelatnostima, a redovitim internim kontrolama (auditima) provjerava se pridržavanje propisanih postupaka.