OilSpec International

OILSPEC WEB PIC 1OilSpec International je društvo koje sačinjava iskusan tim stručnjaka iz raznih djelatnosti energetskog sektora.

Djelatnici naše tvrtke stekli su svoja znanja i vještine dugogodišnjim radom u vodećim regionalnim i međunarodnim energetskim kompanijama i državnim ustanovama. Naše iskustvo i znanja odlučili smo pretočiti u sinergiju koja će doprinijeti kvaliteti poslovanja kako našim partnerima, tako i razvoju našeg društva.

OILSPEC WEB PIC 2Tijekom godina članovi našega tima su razvijali i izvršavali stručni nadzor nad svim segmentima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, bavili se poticanjem konkurentnosti, optimalnim gospodarenjem ugljikovodicima, vršili nadzor sirove nafte i tekučih naftnih derivata u skladu sa EU  Direktivama i propisim RH.

Također smo aktivno sudjelovali u razvoju  regulative vezane uz zakonodavstvo u trgovini i kvaliteti nafte i naftnih derivata. Naš tim ima i višegodišnje iskustvo u razvoju logistike, skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima.

SEKTORI:

  1. Sektor nadzora nafte i tekućih naftnih goriva uključuje:
  • nadzor količine i kvalitete nafte i tekućih naftnih goriva
  • ukapljenog naftnog plina, prirodnog plina i biogoriva kao i utvrđivanje sukladnosti s odgovarajućim zahtjevima propisa  i normiPicture3

       2. Tehnički sektor

U svrhu zaštite interesa naručitelja vršimo uslugu audita treće strane. Audit provodimo neovisno i nepristrano s ciljem utvrđivanja zadovoljenje kriterija definiranih referentnim normativnim dokumentima i tehničkom specifikacijom samog projekta. Sustavan, neovisan i dokumentiran proces audita prije same proizvodnje smanjuje eventualne probleme u proizvodnji a na koncu i samu naplatu štete u slučajuPicture5 odstupanja proizvoda od ugovorene tehničke specifikacije.

POSLOVNA NAČELA OILSPEC INTERNATIONALA SU:

  • podrobna priprema za svaki pojedini projekt
  • povjerenu kontrolu izvršavaju kvalificirani i dokazani stručnjaci
  • komunikacija s korisnicima usluga radi pravodobne razmjene informacija
  • sustav osiguravanja kvalitete sukladan zahtjevima norme ISO 9001 i ISO 18001

Picture7  Picture8