Politika kvalitete

Obavljajući aktivnosti kontrole kvalitete i kvantitete nafte, tekućih naftnih goriva, biogoriva, UNP-a   kao i opreme za naftnu industriju, OilSpec International, kao neovisno inspekcijsko tijelo koje pruža svoje usluge u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17020:2012, odlučan je uključivati kvalitetu u sva  područja svojih aktivnosti. Kontinuiranim praćenjem sustava upravljanja i ispitivanjem učinkovitosti omogućeno je pravovremeno otkrivanje nesukladnosti analizom kojih se dolazi do mjera za poboljšanje i mogućnost preventivnog djelovanja.

Kvaliteta nastaje, provodi se i kontrolira svaki dan na svakome radnom mjestu, što je jedino moguće postići razradom ciljeva i pomnim planiranjem.

Ne planiramo se baviti samo nadzorom i inspekcijom. Želja nam je sudjelovati u razvoju, biti koristan partner koji doprinosi razvoju našeg okruženja, klijenata sa kojima surađujemo te potencijalnih klijenata, prema kojima imamo jedinstven i nediskriminirajući pristup a na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana.

Naši zaposlenici odgovorni za provođenje nadzora, neovisni su i nepristrani u provođenju nadzora te oslobođeni od svih trgovačkih, financijskih i drugih pritisaka osoba ili organizacija unutar ili izvan društva koji bi mogli utjecati na njihove odluke.

Misija našeg Društva je postati prepoznatljivo i priznato vodeće društvo u području inspekcijskih poslova vezanih uz naftu, tekuća naftna goriva i opreme za naftnu industriju temeljeno na vrhunskoj usluzi i najvišim standardima kvalitete.

Vizija nam je postati mjera za izvrsnosti i stručnosti te transparentnim poslovanjem usmjerenim na  partnere širiti vlastiti potencijal, utjecati na pozitivne trendove i postavljati nove standarde.

OilSpec International iskazuje svoje razumijevanje važnosti nepristranosti, neovisnosti, integriteta, nepostojanja sukoba interesa i objektivnosti u provedbi inspekcijskih poslova i postizanja zadanih ciljeva.