oilspec o nama

O NAMA

TKO SMO MI?

OilSpec International je društvo koje sačinjava iskusan tim stručnjaka iz raznih djelatnosti energetskog sektora. Akreditacijom po normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 stječemo status neovisnog inspekcijskog tijela A vrste. Postupkom akreditacije akreditirali smo dva naša sektora. Tehnički sektor je akreditiran za nadzor opreme za naftu i plin. Sektor nadzora nafte i tekućih naftnih goriva akreditiran je kvalitativnu i kvantitativnu inspekciju u području nadzora nad naftom, tekućim naftnim gorivima, ukapljenim naftnim plinom, prirodnim plinom i biogorivima. Područje naše akreditacije u potpunosti zadovoljava sve zahtjeve koje bi neovisno inspekcijsko tijelo trebalo zadovoljiti temeljem Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( N.N. br.: 96/19). Naši djelatnici su bili među prvima koji su u Hrvatskoj izradili i provodili monitoring biogoriva ali i vodili bilance velikih skladišta nafte i tekućih naftnih goriva. Djelatnici naše tvrtke stekli su svoja znanja i vještine dugogodišnjim radom u vodećim regionalnim i međunarodnim energetskim kompanijama i državnim ustanovama. Naše iskustvo i znanja odlučili smo pretočiti u sinergiju koja će doprinijeti kvaliteti poslovanja kako našim partnerima, tako i razvoju našeg društva. Tijekom godina članovi našega tima bavili su se poticanjem konkurentnosti, optimalnim gospodarenjem ugljikovodicima, vršili nadzor sirove nafte i tekućih naftnih goriva vata u skladu sa EU Direktivama i propisima RH. Također smo aktivno sudjelovali u razvoju regulative vezane uz zakonodavstvo u trgovini i kvaliteti nafte i naftnih derivata. Naš tim ima i višegodišnje iskustvo u razvoju logistike, skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima

SAZNAJ VIŠE

Usluge

Misija i vizija

Misija

Misija našeg Društva je postati prepoznatljivo i priznato vodeće društvo na području inspekcijskih poslova vezanih uz naftu, tekuća naftna goriva i opreme za naftnu industriju temeljeno na vrhunskoj usluzi i najvišim standardima kvalitete.

Vizija

Postati mjera za izvrsnosti i stručnosti te transparentnim poslovanjem usmjerenim na partnere širiti vlastiti potencijal, utjecati na pozitivne trendove i postavljati nove standarde.